สบู่ดูแลผิว กับ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ มอก. เอส คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจสบู่ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลวผสมสมุนไพรตามมาตรฐาน มอก. ดังนี้

  1. มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 13-2561 (สบู่ก้อนผสมสมุนไพร)
    https://www.tisi.go.th/assets/website/pdf/tiss/13-2561.pdf
  2. มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 14-2561 (สบู่เหลวผสมสมุนไพร)
    https://www.tisi.go.th/assets/website/pdf/tiss/14-2561.pdf

จากข้อกำหนดและมาตรฐานดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสบู่ที่มีมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนั้น มีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

Visitors: 73,750